Samenleven

Samenleven

De dienst samenleven omvat meerdere werkingen: buitenschoolse kinderopvang, diversiteit, educatie, armoede, buurtwerking, gemeenschapswachten, jeugdwelzijn en ontwikkelingssamenwerking. De focus vanuit stedelijke invalshoek is te situeren vanuit een doelgroepgerichte benadering van bovenstaande domeinen: soms als organisator, steeds meer echter in een regierol. Dit laatste trachten we te realiseren via intensieve samenwerking met professionele partners aanwezig op het grondgebied Beringen, maar zeker ook met lokale verenigingen en initiatieven.

Uitgelicht