Afval en recyclagepark

Afval en recyclagepark

Stad Beringen heeft als taak maatregelen uit te werken en uit te voeren om de kwaliteit van het
leefmilieu in Beringen te bewaren en te verbeteren. Het recyclagepark wordt uitgebaat door limburg.net.

Uitgelicht