Signalisatievergunning

Signalisatievergunning

Voor alle werkzaamheden op het openbaar domein is het plaatsen van de nodige signalisatie vereist. Wil je werken uitvoeren op privaat domein maar neem je daarbij een deel van het openbaar domein (straat, stoep ...) in, dan vraag je ook daarvoor een vergunning aan.
Dit kan bijvoorbeeld zijn:
- het plaatsen van containers, bouwmaterialen, een bouwkraan of werfvoertuig op openbaar domein.
- inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van verhuiswagen, verhuislift, leveren van materialen,... op openbaar domein.
- voor het afsluiten van wegen voor werken.

Als uitvoerder vraag je vooraf, uiterlijk tien dagen op voorhand, een schriftelijke toelating. Je moet daarvoor een signalisatieplan indienen.

De tien dagen-regeling is voorzien om eventueel maatregelen te nemen (bijvoorbeeld het instellen van een parkeer- en stationeerverbod) en andere betrokken partijen zoals De Lijn en de hulpdiensten tijdig te kunnen verwittigen. 

Voor vergunningen langs/op gewestwegen wordt door stad Beringen een vergunning aangevraagd bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg. 

Voorwaarden

Uiterlijk tien werkdagen op voorhand aanvragen.

Kosten

De kosten voor een inname van het openbaar domein zijn opgenomen in het betreffende belastingreglement. Er zijn geen kosten wanneer de éénmalige inname beperkt is tot maximaal 24u. Voor een inname die 24u of langer in beslag neemt dient een kost van 0,20 euro/m²/dag met een minimum van 25 euro per geval betaald te worden. De factuur wordt afgeleverd door de dienst belastingen en retributies.
De innames aan gewestwegen worden gefactureerd door het Vlaams gewest.

Bijzonderheden

De stad Beringen heeft op 20 april 2018 het 'Charter Werfverkeer' ondertekend. Dit houdt in dat werkzaamheden die uitgevoerd worden in schoolomgevingen moeten rekening houden met bepaalde voorwaarden zoals:
- niet werken en/of leveren van materialen tijdens de begin- en einduren van de school. Dus niet voor 09u00 en niet na 15u00.
Meer uitleg vindt u in het Charter Werfverkeer.

Aanpak

Je dient je aanvraag in bij de dienst verkeer (Wegen en Publieke Ruimte). Deze beoordeelt de aanvraag en het signalisatieplan, geeft de nodige informatie en maakt daarna de vergunning op. De vergunning wordt afgetekend door een gemachtigde ambtenaar en wordt uit de hand meegegeven of digitaal verstuurd.

Uitgelicht