Afval – Selectieve inzameling

Afval – Selectieve inzameling

Scroll naar

Naargelang het soort afval, zal dit aan huis ingezameld worden of dien je dit zelf naar het containerpark te brengen. Voor de data van de ophalingsrondes en een beschrijving van waar je met je verschillende afvalfracties terecht kan, verwijzen we naar de afvalkalender.

Bijzonderheden

  • glascontainers: bekijk hier de standplaatsen
  • textielcontainers: bekijk hier de standplaatsen 
     

Uitgelicht