Afval – Recyclagepark

Afval – Recyclagepark

Het recyclagepark bevindt zich aan het Nijverheidspark 14 en wordt uitgebaat door limburg.net. Dit is de intergemeentelijke samenwerking die instaat voor afvalinzameling en -verwerking in Limburg en de stad Diest. Je kan met je afval terecht op alle recyclageparken die uitgebaat worden door limburg.net. Elk bezoek wordt geregistreerd via de elektronische identiteitskaart.

Kosten

Er zijn geen kosten voor het brengen van recycleerbaar afval: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden (per gezin per jaar maximum vier), harde kunststoffen, zachte kunststoffen, holglas, vlakglas, kaarsresten, klein gevaarlijk afval (KGA), kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), textiel. 

Voor groenafval, zuiver bouwpuin, asbest betaal je pas wanneer je het per gezin vrijgestelde jaarlijkse gewicht overschrijdt. Zolang je onder dit quotum blijft, hoef je niks te betalen. Voor ander niet-recycleerbaar afval (grond, hout, gemengd bouwpuin, gipsplaten, landbouwfolie, grofvuil en roofing) dien je onmiddellijk te betalen.

De registratie van de gewichten van de verschillende fracties gebeurt via een weegbrug. Voor een gedetailleerde beschrijving van quota en prijzen raadpleeg je de site van limburg.net.

Aanvraag

Met vragen kan je terecht bij limburg.net.
Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt
0800 90 720 – info@limburg.net

Uitzonderingen

Na aanvraag en aankoop van een toegangskaart (15,00 euro), zijn ook KMO's en verenigingen welkom op een limburg.net-recyclagepark. Je hebt dan geen vrijstellingen en betaalt vanaf de eerste kilogram, behalve voor de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren. De aanvraag voor een toegangskaart doe je als KMO of vereniging bij limburg.net.

 

Uitgelicht