Zomer op kindermaat in Beringen

Zomer op kindermaat in Beringen

Nu het schooljaar stilaan op zijn einde loopt en de coronamaatregelen langzaamaan worden teruggeschroefd, snakken gezinnen met kinderen naar een welverdiende zomervakantie. De stadsdiensten staken de koppen bij elkaar en werkten een coronaveilig zomerprogramma uit op maat van de jongste inwoners van onze mooie stad.

Zo organiseert de dienst jeugd en sport KIA-zomerkampen voor kinderen van 3 tot 12 jaar. “De KIA-zomerkampen in de sporthal van Koersel houden we veiligheidshalve in bubbels van telkens 30 kleuters en 46 lagere schoolkinderen per week,” legt schepen van jeugd Jessie De Weyer uit. “De data van deze KIA-zomerkampen zijn gekozen in functie van andere (particuliere) kampen en de bezetting bij de buitenschoolse kinderopvang De Bengeltjes. Er wordt opvang voorzien tussen 8.00 en 9.00 uur en 16.00 en 17.00 uur,” verduidelijkt de schepen.

Verder is er ook de speelpleinwerking Hupsekwap, waar eveneens gewerkt zal worden met vaste bubbels van telkens 40 kinderen en 10 animatoren per week. “Inschrijven voor de KIA-zomerkampen en de speelpleinwerking kan vanaf zaterdag 13 juni 10.00 uur, via I-school,” aldus schepen De Weyer.

Een leuk aanbod zijn ook de podiumkampen van Academie Beringen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. “De kinderen maken kennis met muziek, toneel en dans en werken aan een echte voorstelling die op de laatste dag van het kamp wordt voorgesteld aan hun ouders, familie en vrienden, dit weliswaar met respect voor de coronamaatregelen. De repetities worden afgewisseld met sport- en spelmomenten,” licht schepen van cultuur An Moons toe. Inschrijven kan eveneens via I-school vanaf zaterdag 13 juni 10.00 uur.

Als kers op de taart hebben de buitenschoolse kinderopvang De Bengeltjes en De Petteflet een mooi zomeraanbod uitgewerkt. Voor de Bengeltjes starten alle inschrijvingen op maandag 15 juni. Voor de Petteflet zijn de inschrijvingen voor opvangdagen in juli reeds van start gegaan (voor opvangdagen in augustus: vanaf woensdag 24 juni).

“Al deze opvangmogelijkheden maken het zomeraanbod compleet,” laat schepen van kinderopvang Hilal Yalçin weten. “Met dit gevarieerd en evenwichtig programma vol sportieve en creatieve uitdagingen, hopen we als het stadsbestuur een leuke zomer te bezorgen aan de kinderen.” Laat de zomer maar komen!

Alle praktische info en data vindt u hieronder.

KIA-zomerkampen:

Wanneer en waar?

 • 6 - 10 juli, 17 - 21 augustus en 24 - 28 augustus
 • opvang voorzien tussen 8.00 en 9.00 uur en 16.00 en 17.00 uur
 • Sporthal Koersel

Voor wie?

 • Kleuters: geboortejaar 2014 - 2015 - 2016
 • Lagere school: geboortejaar 2013 - 2008

Prijs?

 • 50 euro/week

Inschrijven vanaf zaterdag 13 juni 10.00 uur via I-school

SPW Hupsekwap

Wanneer en waar?

 • 6 - 24 juli: OC De Buiting 
 • 3 - 21 augustus: Mijnstadion 
 • Telkens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Voor wie?

 • Kinderen van 5 tot 15 jaar

Prijs?

 • 8 euro/week

Inschrijven vanaf zaterdag 13 juni 10.00 uur via I-school

De Petteflet:

Wanneer?

 • juli en augustus

Voor wie?

 • Kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Inschrijven vanaf woensdag 10 juni voor opvangdagen in juli

Inschrijven vanaf woensdag 24 juni voor augustus

BKO De Bengeltjes:

Wanneer?

 • juli en augustus

Voor wie?

 • Kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Inschrijven vanaf maandag 15 juni voor opvang in juli én augustus

Podiumkampen:

Wanneer en waar?

 • 3 - 7 augustus, 17 -  21 augustus, 24 - 28 augustus
 • telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur; opvang voorzien tussen 8.00 en 9.00 uur en 16.00 en 17.00 uur
 • Academiegebouw, Harpstraat 14 en nieuwe lokalen aan het Jeugdpad in Koersel

Voor wie?

 • Kinderen van 6 tot 12 jaar

Prijs?

 • 40 euro/week

Inschrijven kan vanaf zaterdag 13 juni 10.00 uur via I-school

 


Meer nieuws

Uitgelicht